Vår kvalitetspolitikk

Vi er en av landets ledende spesialistklinikker innenfor våre fagområder.

Med kompetente medarbeidere og erfarne spesialister setter vi pasientens behov i fokus, og målet er å ha de mest fornøyde pasientene og forsikringsselskapene. 

Pasientene føler seg velkomne og trygge fra første konsultasjon til behandlingen er avsluttet.

Tilbakemeldinger fra ansatte, pasienter og kunder hjelper oss å forbedre service og tjenester i daglig arbeid.

Gjennom vår praksis, forplikter vi oss til å følge gjeldende lover og regler, samt krav i kontrakter og standarder.