Time hos nevrolog

Utredning og behandling av nevrologiske tilstander

Vår dyktige og erfarne nevrolog, professor dr.med. Jan Petter Larsen, tilbyr time med kort ventetid for utredning av nevrologiske sykdommer. Nevrologen tar imot privatbetalende pasienter og pasienter med helseforsikring. 

Nevrolog Larsen har tidligere arbeidet ved Stavanger Universitetssjukehus som nevrolog, avdelingsoverlege ved Nevrologisk avdeling, klinikkdirektør og leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB). Han har i 20 år vært professor i nevrologi ved Universitetet i Bergen og nå de siste årene ved Universitetet i Stavanger. Han har veiledet 19 doktorgradskandidater innenfor en rekke ulike fagområder av nevrologi som MS, Parkinsons sykdom, hjerneslag, polynevropati og bekken- og ryggsmerter. Etter mange år ved Stavanger universitetssykehus vil han avslutte sin yrkeskarriere med syv år som privatpraktiserende nevrolog ved Oslofjordklinikken Vest - i tillegg til å ha en 20 prosent stilling ved Universitetet i Stavanger som professor, der han arbeider for etablering av medisinutdanning i Stavanger.

Oslofjordklinikken Vest setter deg som pasient i fokus, og ønsker å kunne tilby komplette og trygge pasientforløp. Nevrofysiologiske undersøkelser som nevrografi (nerveledningshastighetsundersøkelse) og EMG (elektrisk muskelundersøkelse) hører ofte til utredningen, og kan noen ganger utføres samme dag slik at man sparer både tid og reise.

 

Ta gjerne kontakt via vårt kontaktskjema eller på telefon 51 31 20 00 ved spørsmål eller for timebestilling.