Albueoperasjoner

Her kan du lese om to av de vanligste inngrep i albuen som utføres i lokalbedøvelse av vår ortoped Odd Arve Lien på Oslofjordklinikken Vest.

Hvilke typer inngrep utføres på Oslofjordklinikken Vest?

Tennisalbue (epikondylitt)

Tennisalbue/epikondylitt i albuen er en type belastningsskade som gir smerter og funksjonsnedsettelse i albue og underarm/hånd. Behandlingen er i første omgang konservativ, med modifikasjon av aktivitet, fysioterapi, lokalbehandling og eventuelt medikamenter/kortisonsprøyte. Dersom plagene vedvarer over lang tid, uten effekt av konservativ behandling, kan operasjon vurderes.

Operasjon for tennisalbue går ut på at syk/skadet del av seneutspringet til en av underarmens muskler (musculus extensor carpi radialis brevis) fjernes. Inngrepet kan gjøres i lokalbedøvelse og er effektivt hos cirka 80 prosent av pasientene. Det er ingen spesielle restriksjoner i tiden etter operasjonen - dog bør man unngå tyngre bruk av armen i 2-3 måneder.

 

Nervus ulnaris-entrapment

Nervus ulnaris-entrapment i albue er betegnelsen på at en av nervene som passerer på innsiden av albuen kommer i klem. Dette kan gi smerter og nummenhet i underarm, 4. og 5. finger. I enkelte tilfeller kan operativ behandling bli aktuelt, og dette gjøres ved at kanalen som nerven går i, åpnes. Inngrepet gjøres i lokalanestesi.