Kirurgi av ortopediske tilstander

Oslofjordklinikken Vest sin erfarne ortoped Odd Arve Lien tilbyr kirurgisk behandling av de fleste ortopediske lidelser og skader som kan behandles dagkirurgisk. Av disse omtales følgende:

Skulderoperasjoner

 • Skulderartroskopi
 • SLAP fiksasjon
 • Biceps tenodese
 • Skulderstabilisering
 • Rotator cuff sutur
 • Acromionreseksjon
 • AC-leddsreseksjon

Kneoperasjoner

 • Kneartroskopi
 • Meniskreseksjon
 • Mikrofraktur
 • Fremre korsbånd-rekonstruksjon

Håndoperasjoner

 • "Carpal tunnel syndrome"/canalis carpi
 • Triggerfinger
 • Dupuytrens kontraktur

Albueoperasjoner

 • Tennisalbue (epikondylitt)
 • Nervus ulnaris-entrapment

Fotoperasjoner

 • Hallux valgus
 • Hammertå
 • Mortons metatarsalgi