Operativ behandling av nevrokirurgiske tilstander

Oslofjordklinikken Vest tilbyr kirurgisk behandling av slitasje, tranghet og skiveutglidning i nakke og rygg. Våre dyktige og erfarne nevrokirurger Ben Heskestad, Bjarne Lied og Kåre Ekseth har til sammen over 30 års erfaring innen kirurgi av rygg og nakke, og hjerne. Ved alle våre nevrokirurgiske inngrep er det alltid to kirurger til stede.

Nevrokirurgene har publisert flere vitenskapelige artikler innen fagfeltet. Nederst på denne siden kan du finne linker til noen av artiklene.

Her kan du lese om lidelser som kan behandles med kirurgi på Oslofjordklinikken Vest: