Kirurgi av ortopediske tilstander

Oslofjordklinikken Vest sine erfarne ortopeder Odd Arve Lien, Ayman Zakaria og Elin Haarr tilbyr kirurgisk behandling av de fleste ortopediske lidelser og skader som kan behandles dagkirurgisk. Av disse omtales følgende:

Skulderoperasjoner

 • Skulderartroskopi
 • SLAP fiksasjon
 • Biceps tenodese
 • Skulderstabilisering
 • Rotator cuff sutur
 • Acromionreseksjon
 • AC-leddsreseksjon

Kneoperasjoner

 • Kneartroskopi
 • Meniskreseksjon
 • Mikrofraktur
 • Fremre korsbånd rekonstruksjon

Håndoperasjoner

 • Carpal tunnel syndrom/canalis carpi
 • Triggerfinger
 • Dupuytrens kontraktur
 • CMC1-artrose

Albueoperasjoner

 • Tennisalbue (epikondylitt)
 • Nervus ulnaris entrapment

Fotoperasjoner

 • Hallux valgus
 • Hammertå
 • Mortons metatarsalgi